SỬA ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG

CHUYÊN SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ TREO TƯỜNG QUẢ LẮC

 

WatchCare.vn chuyên sửa chữa phục chế đồng hồ treo tường quả lắc các loại , với kinh nhiệm 11 năm chuyên sửa chữa các loại đồng hồ treo tường pin , đồng hồ cây chạy pin , đồng hồ treo tường quả lắc , đồng hồ cây quả lắc , đồng hồ treo tường dùng tạ , đồng hồ cây dùng tạ , đồng hồ cây lịch trăng sao ….vv

Tại WatchCare.vn chúng tôi có một xưởng riếng tại Bồ Đề – Long Biên với các loại máy móc phay tiện chuyên dụng để sửa chữa phục chế các loại đồng hồ treo tường và đồng hồ cây , sửa chữa các lỗi khó đã đi nhiều nơi , đã sửa nhiều lần không ổn định

WatchCare.vn chuyên sửa chữa đồng hồ treo tường quả lắc các loại .

WatchCare.vn chuyên sửa chữa đồng hồ treo tường quả lắc các loại .

 

1, Sửa chữa đồng hồ treo tường quả lắc chạy cót :

Sửa chữa đồng hồ treo tường quả lắc chạy cót

Sửa chữa đồng hồ treo tường quả lắc chạy cót

2, Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy tạ :

Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy bằng tạ

Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy bằng tạ

3, Sửa chữa đồng hồ treo tường Cuckoo

Sửa chữa đồng hồ treo tường Cuckoo

Sửa chữa đồng hồ treo tường Cuckoo

4, Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy pin :

Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy pin

Sửa chữa đồng hồ treo tường chạy pin

5, Sửa chữa đồng hồ để bàn – đồng hồ tượng :

Sửa chữa đồng hồ để bàn - đồng hồ tượng

Sửa chữa đồng hồ để bàn – đồng hồ tượng

6, Sửa chữa đồng hồ tủ đồng hồ cây chạy cót và tạ :

Sửa chữa đồng hồ tủ đồng hồ cây chạy cót và tạ các loại

Sửa chữa đồng hồ tủ đồng hồ cây chạy cót và tạ các loại

7, Sửa chữa đồng hồ để bàn úp ly, úp ly 400 ngày :

Sửa chữa đồng hồ úp ly , đồng hồ úp ly 400 ngày

Sửa chữa đồng hồ úp ly , đồng hồ úp ly 400 ngày

8, Sửa chữa đồng hồ Atmos :

Sửa chữa đồng hồ Atmos

Sửa chữa đồng hồ Atmos

 

Thông tin liên hê :

WATCHCARE.VN
49B Hàng Bài – Hoàn Kiếm – Hà Nội
094.565.9449
watchcarevn@gmail.com
Monday – Saturday : 8.30 – 18.30

WatchCare.vn – Sửa Chữa Đồng Hồ Chuyên Nghiệp © 2024. All Rights Reserved.
Developed by WatchCare.vn