Thẻ: NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE

10 Th7

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE

Năng lượng được lấy từ ánh sáng Nguồn năng lượng lý tưởng cho một chiếc đồng hồ là gì? CITIZEN đã tạo ra chiếc đồng hồ quartz tương tự chạy bằng năng lượng ánh sáng đầu tiên trên thế giới vào năm 1976. Họ đã đặt tên cho công nghệ này là Eco-Drive để thể […]

read more
WatchCare.vn – Sửa Chữa Đồng Hồ Chuyên Nghiệp © 2024. All Rights Reserved.
Developed by WatchCare.vn